יום שני, 22 ינואר 2018
הצג

ועדת קשר : ועדת קשר כפר סבא 06.03.17

מקום:
הגלריה העירונית (בית רייזל)
כפר סבא
לפרטים נוספים:
kesher@merkazbar.org.il