יום שלישי, 25 אפריל 2017
הצג

ועדת קשר : ועדת קשר כפר סבא 06.03.17

מקום:
הגלריה העירונית (בית רייזל)
כפר סבא
לפרטים נוספים:
kesher@merkazbar.org.il