יום שלישי, 19 יוני 2018
הצג

ועדת קשר : ועדת קשר רחובות- מרץ

מקום:
עיריית רחובות אולם מליאה קומה 2
רחובות
לפרטים נוספים:
kesher@merkazbar.org.il