יום ראשון, 25 מרץ 2018
הצג

ועדת קשר : ועדת קשר פתח תקווה - מרץ

מקום:
היכל התרבות
פתח תקווה
לפרטים נוספים:
kesher@merkazbar.org.il