יום שישי, 15 דצמבר 2017
הצג

ועדת קשר : ועדת קשר אריאל וישובי השומרון- מרץ

מקום:
אולם המועצה שומרון
א.ת. ברקן
לפרטים נוספים:
kesher@merkazbar.org.il