יום רביעי, 23 מאי 2018
הצג

ועדת קשר : ועדת קשר אריאל וישובי השומרון- מרץ

מקום:
אולם המועצה שומרון
א.ת. ברקן
לפרטים נוספים:
kesher@merkazbar.org.il