יום שני, 23 אוקטובר 2017
הצג

ועדת קשר : ועדת קשר המשולש 09.02.17

מקום:
לשכת הקשר
טייבה
לפרטים נוספים:
kesher@merkazbar.org.il