יום חמישי, 22 מרץ 2018
הצג

ועדת קשר : ועדת קשר המשולש 09.02.17

מקום:
לשכת הקשר
טייבה
לפרטים נוספים:
kesher@merkazbar.org.il