יום רביעי, 23 מאי 2018
הצג

ועדת קשר : ועדת קשר המשולש 20.02.17

מקום:
לשכת הקשר
טייבה
לפרטים נוספים:
kesher@merkazbar.org.il