יום שלישי, 25 אפריל 2017
הצג

ועדת קשר : ועדת קשר המשולש 07.03.17

מקום:
לשכת הקשר
טייבה
לפרטים נוספים:
kesher@merkazbar.org.il