יום שישי, 15 דצמבר 2017
הצג

ועדת קשר : ועדת קשר המשולש 21.03.17

מקום:
לשכת הקשר
טייבה
לפרטים נוספים:
kesher@merkazbar.org.il