יום שישי, 15 דצמבר 2017
הצג

ועדת קשר : ועדת קשר נתניה- פברואר

מקום:
האודיטוריום העירוני
נתניה
לפרטים נוספים:
kesher@merkazbar.org.il