יום שלישי, 25 אפריל 2017
הצג

ועדת קשר : ועדת קשר נתניה - מרץ

מקום:
האודיטוריום העירוני
נתניה
לפרטים נוספים:
kesher@merkazbar.org.il