יום שישי, 20 אוקטובר 2017
הצג

ועדת קשר : ועדת קשר הוד השרון- פברואר

מקום:
מרכז לאומנויות
הוד השרון
לפרטים נוספים:
kesher@merkazbar.org.il