יום שישי, 15 דצמבר 2017
הצג

ועדת קשר : השקת מזכרת בתיה קריית עקרון

מקום:
בית המתנדב
חיים לוי
מזכרת בתיה
לפרטים נוספים:
kesher@merkazbar.org.il