יום שני, 23 אוקטובר 2017
הצג

ערב עיון : ערב עיון בנושא פנסיות (מרכז)

מקום:
בית הפרקליט מחוז מרכז
רמלה
לפרטים נוספים:
kesher@merkazbar.org.il