יום חמישי, 18 ינואר 2018
הצג

ערב עיון : היבטים בינלאומיים של המשפט הפלילי (מרכז)

מקום:
בית הפרקליט מחוז מרכז
רמלה
לפרטים נוספים:
kesher@merkazbar.org.il