יום שני, 18 דצמבר 2017
הצג

ערב עיון : חידושים בגביית מזונות בהליכי חדלות פירעון (מרכז)

מקום:
בית הפרקליט מחוז מרכז
רמלה
לפרטים נוספים:
kesher@merkazbar.org.il