יום רביעי, 25 אפריל 2018
הצג

השתלמות : הפרקטיקה שבהכנת הסכמים בדיני משפחה (מרכז)

מקום:
בית הפרקליט מחוז מרכז
רמלה
לפרטים נוספים:
kesher@merkazbar.org.il