יום שישי, 15 דצמבר 2017
הצג

ועדת קשר : ועדת קשר השרון המאוחד 27.03 (מרכז)

מקום:
בניין העירייה, האודיטוריום
נתניה
לפרטים נוספים:
kesher@merkazbar.org.il