יום רביעי, 13 דצמבר 2017
הצג

ועדת קשר : ועדת קשר נתניה 03.04 (מרכז)

מקום:
האודיטוריום העירוני
נתניה
לפרטים נוספים:
kesher@merkazbar.org.il