יום רביעי, 13 דצמבר 2017
הצג

ועדת קשר : ועדת קשר המשולש 04.04 (מרכז)

מקום:
לשכת הקשר
טייבה
לפרטים נוספים:
kesher@merkazbar.org.il