יום חמישי, 21 יוני 2018
הצג

ועדת קשר : ועדת קשר המשולש 04.04 (מרכז)

מקום:
לשכת הקשר
טייבה
לפרטים נוספים:
kesher@merkazbar.org.il