יום רביעי, 25 אפריל 2018
הצג

ועדת קשר : ועדת קשר רחובות- השתלמות (מרכז)

מקום:
עיריית רחובות
רחובות
לפרטים נוספים:
kesher@merkazbar.org.il
  • יום רביעי, 5 אפריל 201716:30 - 20:00
  • יום רביעי, 17 מאי 201716:30 - 20:00
  • יום רביעי, 7 יוני 201716:30 - 20:00