יום שני, 19 מרץ 2018
הצג

ועדת קשר : ועדת קשר בנימין 20.04 (מרכז)

מקום:
הכרמל 3
חשמונאים
לפרטים נוספים:
kesher@merkazbar.org.il