יום רביעי, 23 מאי 2018
הצג

ועדת קשר : ועדת קשר מודיעין 25.04 (מרכז)

מקום:
אולם הקולנוע
מכבים
לפרטים נוספים:
kesher@merkazbar.org.il