יום רביעי, 23 מאי 2018
הצג

ועדת קשר : ועדת קשר שוהם ואלעד 27.04 (מרכז)

מקום:
בנין המועצה המקומית
שוהם
לפרטים נוספים:
kesher@merkazbar.org.il