יום רביעי, 13 דצמבר 2017
הצג

ועדת קשר : ועדת קשר ראש העין 09.05 (מרכז)

מקום:
מתנס "לב הגבעה"
ראש העין
לפרטים נוספים:
kesher@merkazbar.org.il