יום חמישי, 14 דצמבר 2017
הצג

ועדת קשר : ועדת כפר סבא 10.05 (מרכז)

מקום:
בית התרבות ע"ש רייזל
כפר סבא
לפרטים נוספים:
kesher@merkazbar.org.il