יום חמישי, 14 דצמבר 2017
הצג

ועדת קשר : ועדת קשר המשולש 11.05 (מרכז)

מקום:
לשכת הקשר
טייבה
לפרטים נוספים:
kesher@merkazbar.org.il