יום ראשון, 20 אוגוסט 2017
הצג

ועדת קשר : ועדת קשר המשולש 11.05 (מרכז)

מקום:
לשכת הקשר
טייבה
לפרטים נוספים:
kesher@merkazbar.org.il