יום חמישי, 14 דצמבר 2017
הצג

ועדת קשר : ועדת קשר הוד השרון 16.05 (מרכז)

מקום:
מרכז האמנויות
הוד השרון
לפרטים נוספים:
kesher@merkazbar.org.il