יום רביעי, 23 מאי 2018
הצג

ועדת קשר : ועדת קשר מודיעין עילית והסביבה 16.05 (מרכז)

מקום:
אשכול הפיס
אבני נזר
מודיעין עילית
לפרטים נוספים:
kesher@merkazbar.org.il