יום שני, 20 נובמבר 2017
הצג

ועדת קשר : ועדת קשר הוד השרון 07.06 (מרכז)

מקום:
מרכז האמנויות
הוד השרון
לפרטים נוספים:
kesher@merkazbar.org.il