יום רביעי, 26 יולי 2017
הצג

ועדת קשר : ועדת קשר נתניה 12.06 (מרכז)

מקום:
האודיטוריום העירוני
נתניה
לפרטים נוספים:
kesher@merkazbar.org.il