יום שישי, 19 ינואר 2018
הצג

ועדת קשר : ועדת קשר פתח תקווה

מקום:
היכל התרבות
פתח תקווה
לפרטים נוספים:
kesher@merkazbar.org.il