יום ראשון, 21 ינואר 2018
הצג

ועדת קשר : ועדת קשר לוד 14.06 (מרכז)

מקום:
הספריה העירונית "לדורות"
לוד
לפרטים נוספים:
kesher@merkazbar.org.il