יום שני, 25 יוני 2018
הצג

ועדת קשר : ועדת קשר אריאל ויישובי השומרון 19.06 (מרכז)

מקום:
מכללת אורות ישראל
ברקן
לפרטים נוספים:
kesher@merkazbar.org.il