יום חמישי, 26 אפריל 2018
הצג

ועדת קשר : ועדת קשר כפר סבא 28.06 (מרכז)

מקום:
הגלריה העירונית
כפר סבא
לפרטים נוספים:
kesher@merkazbar.org.il