יום שלישי, 21 נובמבר 2017
הצג

ועדת קשר : ועדת קשר גבעתיים כב' השופט ד"ר יורם דנציגר

מקום:
בית הפרקליט
דניאל פריש 10
תל אביב
לפרטים נוספים:
  • יום שני, 8 ינואר 201817:30 - 19:30