יום חמישי, 14 דצמבר 2017
הצג

ועדת קשר : ועדת קשר רמת גן כב' השופט אורי שוהם

מקום:
בית רוזן
ביאליק 31
רמת גן
לפרטים נוספים:
  • יום חמישי, 2 נובמבר 201718:30 - 20:30