יום רביעי, 21 נובמבר 2018
הצג

ועדות מקצועיות : ועדה מצולמת מע"מ

מקום:
בית הפרקליט קומה 4
דניאל פריש 10
תל אביב
לפרטים נוספים: