יום ראשון, 17 פברואר 2019
הצג

ועדות מקצועיות : ועדה מצולמת מע"מ

מקום:
בית הפרקליט קומה 4
דניאל פריש 10
תל אביב
לפרטים נוספים: