יום שלישי, 26 מרץ 2019
הצג

מדרשה : פרקטיקה ועדכונים עסקאות מקרקעין

מקום:
בית הפרקליט, רח' דניאל פריש 10, תל-אביב
לפרטים נוספים:
  • יום ראשון, 4 נובמבר 201817:00 - 20:15
  • יום ראשון, 11 נובמבר 201817:00 - 20:15
  • יום ראשון, 18 נובמבר 201817:00 - 20:15
  • יום ראשון, 25 נובמבר 201817:00 - 20:15
  • יום ראשון, 2 דצמבר 201817:00 - 20:15
  • יום ראשון, 9 דצמבר 201817:00 - 20:15
  • יום ראשון, 16 דצמבר 201817:00 - 20:15
  • יום ראשון, 23 דצמבר 201817:00 - 20:15
  • יום ראשון, 30 דצמבר 201817:00 - 20:15
  • יום ראשון, 6 ינואר 201917:00 - 20:15