חברי ועדת האתיקה

הדפס
1.1.3000

יו"ר ועדת האתיקה:

עו"ד כץ שמעון

 

חברי ועדת האתיקה:

עו"ד בורוכוב אבירם

עו"ד בן זאב ענת

עו"ד ויסנביק-שאולי רותי

עו"ד חבר ארז

עו"ד טיטונוביץ אמיר

עו"ד טננבוים אורן

עו"ד טרוים אפרת

עו"ד יבין דפנה

עו"ד יונוביץ שרון

גב'   כהנא בלהה

עו"ד כחלון רואי

עו"ד מאייר יהונתן

עו"ד מנע חיה

עו"ד סבג איתן

עו"ד סגל עידית

עו"ד סקר אילנה

עו"ד פאלוך רוני

עו"ד פרחיה דודי

עו"ד פרץ נתנאל

עו"ד קרמר מור

מר   קרניאלי רון

עו"ד רונן נועם

עו"ד ריס מיכל

עו"ד שגיב ארז

 


© ëì äæëåéåú ùîåøåú ììùëú òåøëé äãéï áéùøàì - åòã îçåæ úì àáéá åäîøëæ