יום שישי, 22 פברואר 2019

עט ואתיקה · מאגר כתבי עת

  גליון 67 · תאריך פרסום יוני 2002 · עט ואתיקה

עורך הדין והאם קיים חיסיון בגין תלונות שהוגשו נגדו ללשכת עוה"ד

עוה"ד ולקוחו

העובדות:
1.משרד עורכי דין (להלן "המשרד") ייצג לקוחה שנתבעה ע"י עורך דין פלוני (להלן "עורך הדין") בתביעת דיבה על דברים שנכתבו על ידיה בתלונה שהגישה נגדו לועדת האתיקה ואשר נגנזה ע"י אותה הועדה.
2.עורך הדין טען בתביעתו כנגד הלקוחה על שפגעה פגיעה חמורה בשמו הטוב. עוד טוען עורך הדין כי בגניזת התלונה יש משום בירור ודחיית האמור בה ומהווה לכן הכרעה שיפוטית.
3.בין שאר טענות הלקוחה היא מתכוונת לטעון כי שמו הטוב של עורך הדין כלל לא נפגע משום שלא היה לו שם טוב וזאת היא טוענת בהסתמך על פסקי דין והכרעות שיפוטיות שלפיהן הורשע עורך הדין בעם- בעבירות פליליות ובעבירות אתיקה רבות מהסוג שעליו התלוננה נגדו בלשכת עורכי הדין.
4.המשרד מבקש מהוועדה למור הסוגיות הבאות:
א. האם ניתן לקבל מלשכת עורכי הדין פירוט התלונות אשר הוגשו בעם- כנגד אותו עורך-דין ומה היו תוצאותיהן.
ב. האם ניתן לקבל מלשכת עוה"ד פירוט עבירות פליליות בהן הורשע עוה"ד, אף אם לא פורסמו ו/או פורסמו ללא ציון שמו.
ג. מהי נפקותה המשפטית של תלונה שנגנזה.

עמדת ועדת האתיקה:
1.הועדה העבירה למשרד עותק מפסק הדיך שניתן ע"י בית המשפט העליון בתיק על"ע 6/88 שניתן בעניינו של עורך הדין בנושא.
2.מעבר ובנוסף לאמור לעיל השיבה הועדה לשאילתא כדלקמן:
א. תלונות כנגד עורכי דין הינן חסויות ואין מוסרים פרטים אודותן.
ב. פסקי דין משמעתיים אשר אינם מתפרסמים אין לשכת עורכי הדין יכולה להפיצם.
ג. פסקי דין שבהם נגזר עונש של השעיה בפועל או הוצאה מהלשכה ניתנים לפרסום וניתן לקבל עותק מהם.
ד. ביכולת הפונה לפנות לבית המשפט בבקשה להזמנת עדים והלשכה תפעל כעולה מסעיף 67 א' לחוק.
ה. סוגיית נפקותה המשפטית של תלונה הינה שאלה אזרחית ואיננה שאלה אתית.
(30231)