יום שישי, 22 פברואר 2019

עט ואתיקה · מאגר כתבי עת

  גליון 67 · תאריך פרסום יוני 2002 · עט ואתיקה

עורך הדין וניהול חברה במשרדוהעוסקת במסחר

עוה"ד ומשרדו

העובדות:
1.עורכת דין הקימה בית ספר ובמסגרתו היא מרצה בתחום התמחותה לגורמים עסקיים פרטיים ומוסדיים.
2.עורכת הדין או עורך דין במשרדה משמשים בתפקיד של מנכ"ל בית הספר והיא עצמה הינה יו"ר הדירקטוריון.
3.משרדה של עורכת הדין מספק שירותי מזכירות לבית הספר, אם כי מספר הטלפון, הפקס וכתובת הדואר האלקטרוני שונים מאלו של המשרד.
4,כל שאר הפרטים זהים לחלוטין לפרטי משרדה של עורכת הדין.
5.בית הספר מבצע פעולות פרסום עצמאיות ומזכיר את שמה של עורכת הדין כמקימתו. אם מתקשר גוף המעוניין בהרצאה עונה מזכירת המשרד לטלפון נפרד השייך לבית הספר ומוסרת פרטים בהתאם. משאבי המשרד מנוצלים לצרכי בית הספר.
6.עורכת הדין פנתה לוועדה ושואלת האם מהוות הפעולות הנ"ל הפרה של כללי האתיקה.

עמדת ועדת האתיקה:
1.הועדה ביררה אצל השואלת האם פנייתה הינה בגין ובהקשר לעורך דין אחר. עורכת הדין השיבה כי המדובר- הוא במקרה אישי שלה.
2.לגופו של עניין עמדת הועדה היא כי אין עורכת הדין יכולה לנהל ממשרדה חם-ה העוסקת במסחר - שהרי עפ"י כלל 4 לכללי לשכת עורכי הדין (אתיקה מקצועית), תשמ"ו1986- משרד לעריכת דין לא ישמש למטרות אחרות.
(32156)