יום שישי, 22 פברואר 2019

עט ואתיקה · מאגר כתבי עת

  גליון 67 · תאריך פרסום יוני 2002 · עט ואתיקה

עורך-דין והמגבלות החלות עליו בכהונתו הציבורית בישר ועד מושב

ניגוד עניינים

העובדות:
1.עורך-דין פנה לוועדה והודיע כי לפני כחודשיים ימים פנה אליו לקוח בבקשה כי ייצגו ברכישת משק.
2.הלקוח הציג תנאי לרכישת המשק, דהיינו, שיתקבל אישור עקרוני של ועד האגודה (המושב) להקמת בית אריזה.
3.במקביל עורך הדין שימש כחומי ועד המושב מן השורה (הועד מונה 7חברים) במושב בו מצוי המשק.
4.לפני זמן קצר בעקבות בחירות שהתקיימו באגודה (המושב) נבחר ונתמנה עורך הדין ליו"ר האגודה.
5.שואל כיום עורך הדין שתי שאלות כדלקמן:
א.האם הוא רשאי להוסיף ולייצג את הלקוח ברכישת המשק במושב והאם אין ניגוד אינטרסים המונע המשך ייצוגו של הלקוח.
ב.עורך הדין מציין כי בעיה שעניינה ניגוד אינטרסים, הכוונה למעמדו של עורך הדין כבא כוחו של הלקוח מצד אחד ומאידך בכהונתו כיו"ר ועד האגודה (המושב).

עמדת ועדת האתיקה:
1.הועדה השיבה לפונה כי לדעתה קיים ניגוד אינטרסים בייצוג הלקוח כלפי ועד המושב וזאת כאשר עורך הדין מכהן כיו"ר האגודה של אותו מושב.
2.הועדה מפנה את תשומת לב הפונה לכללים 1-3 לכללי לשכת עוה"ד (חברי גופים נבחרים או ממונים) תשכ"ט-1969.(32389)