יום שישי, 22 פברואר 2019

עט ואתיקה · מאגר כתבי עת

  גליון 67 · תאריך פרסום יוני 2002 · עט ואתיקה

עורך הדין כסנגור של נאשם בבי"ד צבאי

פעילות מקצועית - שונות

העובדות:
1.עורך דין מייצג נאשם בבי"ד צבאי בהקשר לעבירות של מעשים מגונים כשכתב האישום מבוסס כולו על עדות מתלוננת.
2.מעדויות שונות הקיימות בתיק ומדברים שמוסרים עמיתים ומפקדים של המתלוננת מצטיירת תמונה של מתלוננת עם בעיות אמינות קשות ולכן שכר הנאשם לצורך בירור מעמיק של גרסת המתלוננת שרותי חוקר פרטי.
3.אותו חוקר אמור ליצור קשר עם המתלוננת ובני משפחתה ולמרר האם גם בעתי התלוננה על הטרדות מיניות ומהי גרסתה לגבי כתב האישום.
4.כיום שואל עורך הדין בטרם יאשר לחוקר פרטי את תחילת עבודתו האם קיימת מניעה אתית לשכירת שרות כזה כמבואר לעיל.

עמדת ועדת האתיקה:
הועדה סבורה כי החוקר הפרטי יכול לשוחח עם בני משפחתה של המתלוננת אך אינו יכול לשוחח עמה באחד מהנושאים הבאים:
1.החוקר אינו רשאי ליצור קשר עם המתלוננת ולברר עימה האם הפרטים המוזכרים בסעיף 2 בפרק העובדות הינם אמת.
2.החוקר הפרטי אינו רשאי ליצור קשר עם המתלוננת ולקבל גרסתה לגבי האירוע נשוא כתב האישום.
3.החוקר הפרטי אינו רשאי ליצור קשר עם המתלוננת ולברר עימה האם בעבר התלוננה על הטרדות מיניות באירועים נוספים.

(30972)