יום חמישי, 21 פברואר 2019

עט ואתיקה · מאגר כתבי עת

  גליון 67 · תאריך פרסום יוני 2002 · עט ואתיקה

עורך הדין וזכותו לתבוע עד שהוזמן והעיד בביהמ"ש מטעם לקוחו

ניגוד עניינים

העובדות:
1.עורך-דין ייצג לקוח בתביעה שהוגשה כנגד המוסד לביטוח לאומי.
2.התביעה התייחסה למידת זכאותו של הלקוח לגמלאות המוסד לביטוח לאומי על אף אי רישומו של לקוח זה כעובד עצמאי במ.ל.ל. ע"י רואה החשבון שלו.
3.במהלך המשפט מסר רואה החשבון תצהיר עדות ראשית אשר אומת ע"י עורך הדין והלה אף נחקר בביהמ"ש בחקירה נגדית על תצהירו.
4.ביה"ד לעבודה הורה על דחיית התביעה ואף דן בסוגיית מהימנות עדות רואה החשבון.
5.כיום מבקש הלקוח להגיש תביעת נזיקין נגד רואה החשבון על כך שלא רשם אותו במ.ל.ל. כעובד עצמאי במועד.
6.עורך הדין פנה לוועדה והודיע כי הוא אכן מתעתד להגיש תביעת נזיקין נגד רואה החשבון ושאלתו היא האם קיימת מגבלה אתית מלהגיש תביעה כנגד אותו העד שהעיד כאמור מטעם הלקוח בבית הדין לעבודה.
7.מוסיף עורך הדין ומציין כי כללי לשכת עוה"ד (אתיקה מקצועית), התשמ"ו1986- אוסרים על טיפול נגד לקוח (כלל 16 לכללים הנ"ל), אך לעניין טיפול נגד עד שמסר עדות בתיק שהיה בטיפול עורך-דין לא מצא כל אזכור.

עמדת ועדת האתיקה:
הועדה השיבה לפונה כי לדעתה אין פסול בייצוג הלקוח בתביעה נגד רואה החשבון אשר הופיע כעד מטעמו של אותו לקוח.
לדעת הועדה אין במקרה שהועלה בשאילתא משום ניגוד עניינים באשר פרטי עדותו של רואה החשבון ידועים גם ללקוח.
(31994)