יום חמישי, 21 פברואר 2019

עט ואתיקה · מאגר כתבי עת

  גליון 67 · תאריך פרסום יוני 2002 · עט ואתיקה

עורך-דין וסוגיית מסירת מסמכים ללקוח

עוה"ד ולקוחו

העובדות:
עורך-דין פנה לוועדה וביקש לדעת האם הוא מחויב למסור לבקשת הלקוח את מסמכיו גם באמצעות דיסקט, או שמא רק את מה שמכונה באנגלית copy Hard - כאשר מדובר בלקוח שכבר אינו עובד עוד עם אותו משרד עורכי דין.

עמדת ועדת האתיקה:
1.הועדה מבהירה כי עפ"י סעיף 10 (א) לחוק השליחות תשכ"ה1965- זכאי הלקוח לקבל כל דם- וכל נכס המוחזק ע"י עורך הדין ואשר הגיע לידיו במסגרת הטיפול בעניינו או כתוצאה מיחסי עורך-דין-לקוח.

2.אם מצוי מישות עורך הדין תקליטור עם החומר של הלקוח עליו למסרו ללקוח. אם החומר מצוי במחשב בלבד על עורך הדין להעתיקו על תקליטור.

3.אם מישות עורך הדין אין תקליטור כאמור אלא מצוי בידיו חומר מודפס בלבד עליו למסור חומר זה ללקוח.

(32591)