יום רביעי, 12 דצמבר 2018
דף הבית  ñ השתלמויות מקצועיות  ñ הרפורמה בחוק החוזים האחידים

הרפורמה בחוק החוזים האחידים

הדפס
11.2.2015
 
- מצגת חידושים בחזקות הקיפוח בדיני חוזים אחידים- ד"ר חגי ויניצקי