יום רביעי, 23 מאי 2018
דף הבית  ס חם מהאולם  ס שמאי ספציפי אינו רשאי להאציל סמכויות

שמאי ספציפי אינו רשאי להאציל סמכויות

הדפס
6.4.2017

שמאי ספציפי אינו רשאי להאציל סמכויות

 

ביהמ"ש למשפחה: כאשר התמנה שמאי מסוים להערכת נכסים שבצוואה, עליו לבצע בעצמו את כל העבודה

 

כאשר מתמנה שמאי ספציפי להערכת רכוש במסגרת צוואה, אין הוא יכול לסמוך על עבודתם של אחרים – קובעת (7.2.17) סגנית נשיא בית המשפט למשפחה בתל אביב, מירה דהן.

השופטת דהן פסלה חוות דעת של שמאית בנוגע לשווי דירה, אשר על פי הוראת המצווה – אמורה להתחלק בצורה שווה בין שלוש בנותיה. זאת, משום שלא ביקרה בעצמה בדירה, אלא נשענה על נתונים שסיפקו לה עובדי משרדה. עוד מציינת השופטת דהן, כי השמאות נכתבה למעלה משלושה חודשים לאחר הביקור בדירה, וכי כל אלו "יורדים לשורשה של התנהלות ולתוקפן של השמאויות, ומשיש מחלוקת באשר לתוקפן של השמאויות, יש ליתן משקל להתנהלות האמורה".

השופטת דהן מדגישה: "במקרה כגון זה שלפנינו, נחה דעתי כי השמאית אשר מונתה באופן אישי לבצע השמאות, לא יכולה הייתה להסתפק בכך שעובד שלה יבקר בנכס והיא תקבל הנתונים ממנו לצורך עריכת השומה... לשם קיום רצון במקרה כגון דא, בו מונה שמאי ספציפי, היה עליו לערוך הבדיקות מטעמו, לבחון ייחודם הנטען של הנכסים, למסור הנתונים ליורשות, להשיב לשאלות ההבהרה ולבצע כל הנדרש כדי להביא לביצוע הוראות המנוחה". לפיכך הורתה השופטת דהן למנות שמאי נוסף להערכת שווי הנכסים שבצוואה.