יום שני, 25 יוני 2018
דף הבית  ס חם מהאולם  ס מחבל שחזר לסורו ירצה את מלוא עונשו

מחבל שחזר לסורו ירצה את מלוא עונשו

הדפס
31.7.2017

מחבל שחזר לסורו ירצה את מלוא עונשו

 

בג"ץ דחה את עתירתו של מחבל ששוחרר כמחווה לפלסטינים וקבע: ירצה את העונש שנותר לו במצטבר להפעלת התנאי

 

 

בג"ץ אישר (27.7.17) הפעלה מלאה של תקופת העונש שנותרה לאסיר בטחוני ששוחרר כמחווה לפלסטינים וחזר לסורו. כתוצאה מכך, ירצה האיש 9.5 שנות מאסר על עבירה קלה יחסית.

המחבל נדון בשנת 2005 לשמונה שנות מאסר בפועל וארבע שנות מאסר על פעילותו נגד צה"ל ואזרחים ביהודה ושומרון. הוא שוחרר כעבור שנתיים וחצי כמחווה לרשות הפלסטינית, ו-5.5 השנים לא ריצה הצטרפו לתקופת התנאי. המחבל חתם על התחייבות לפיה לא יעסוק בטרור וכי ידוע לו שאם יפר אותה - ניתן יהיה להפעיל נגדו את כל יתרת המאסר.

בשנת 2008 מכר המחבל רובה לאחר, בשנת 2011 הורשע ונדון ל-11 חודשי מאסר - התקופה בה היה ממילא במעצר. בית המשפט הצבאי לערעורים קיבל את ערעור הפרקליטות הצבאית והפעיל את מלוא 5.5 שנות המאסר שלא ריצה והפעיל במצטבר את ארבע שנות המאסר על תנאי.

המחבל עתר לבג"ץ נגד פסק הדין, בטענה שתוצאתו היא עונש בלתי מידתי של 9.5 שנות מאסר על עבירה קלה. בדחותו את העתירה אומר השופט עוזי פוגלמן, כי מדובר בטענות ערעוריות שאין להן מקום בגלגול שלישי. גם לגופם של דברים אומר השופט פוגלמן, כי בית הדין צדק בהפעילו את מלוא יתרת המאסר ואת תקופת התנאי:

"בית המשפט הצבאי לערעורים [פסע] בתלם חרוש בשיטתנו המשפטית שלפיו נודעת חשיבות רבה בהרתעתו של מי שזכה בהזדמנות ייחודית להשתחרר מן הכלא בטרם נשא בכל עונש המאסר שהוטל עליו; כמו גם לשיקולי גמול התומכים בכך שמי שהפר את האמון שניתן בו אגב שחרורו המותנה ישוב ויפרע את מלוא 'חובו' לחברה כפי שנגזר עליו לכתחילה".

השופט פוגלמן מצטט בהסכמה את דבריה של השופטת ענת ברון, בדחותה עתירה נגד מאסרם המחודש של משוחררי עסקת שליט: "התוצאה של פקיעת השחרור היא מידתית – משום שהיא תואמת את מידותיו של הפתח הצר שניתן למבקשים בכתב ההקלה להשתחרר ממאסרי העולם שנגזרו עליהם. חרף חומרת מעשיהם, זכו המבקשים להזדמנות חד פעמית – שלא ליתן על מעשים אלה את מלוא הדין.

"עם זאת, ועל מנת למנוע את חזרתם של המשוחררים למעגל הטרור, השחרור הותנה בתנאים מחמירים האוסרים באופן גורף כל מגע עם פעילי טרור, תמיכה או סיוע לארגון טרור וכל עיסוק אחר בפעילות טרור...  הנה כי כן, זכותם של המבקשים לחירות מלכתחילה היתה מצומצמת, ותחומה בהתחייבותם של המבקשים עצמם שלא לסטות כהוא זה מתנאי השחרור".