יום שישי, 22 פברואר 2019
דף הבית  ñ חם מהאולם  ñ העליון על נאשם שאינו כשיר לעמוד לדין

העליון על נאשם שאינו כשיר לעמוד לדין

הדפס
21.1.2018

העליון על נאשם שאינו כשיר לעמוד לדין

 

השופט עמית: רצוי שהמותב העיקרי יחליט מיידית על המשך הטיפול, ולא שופט המעצרים

 

כאשר נקבע שנאשם אינו כשיר לעמוד לדין, רצוי שהמותב העיקרי – ולא שופט המעצרים – יחליט באופן מיידי על המשך הטיפול בו. כך אומר (15.1.18) שופט בית המשפט העליון, יצחק עמית.

מדובר במקרה בו התגלגל תיקו של הנאשם בין המותב העיקרי, שקבע את הדיון בעניינו לחודשיים מאוחר יותר, לבין שופט המעצרים, שהיה צריך להכריע מה ייעשה בו בפרק הביניים. השופט עמית אומר:

"במצב דברים זה, אני סבור כי רצוי שהמותב בתיק העיקרי יתן על אתר, או בהקדם האפשרי, את החלטתו לפי סעיף 15(א) לחוק לטיפול בחולי נפש, הקובע כלהלן: 'הועמד נאשם לדין פלילי ובית המשפט סבור, אם על פי ראיות שהובאו לפניו מטעם אחד מבעלי הדין ואם על פי ראיות שהובאו לפניו ביזמתו הוא, כי הנאשם אינו מסוגל לעמוד לדין מחמת היותו חולה, רשאי בית המשפט לצוות שהנאשם יאושפז בבית חולים או יקבל טיפול מרפאתי'.

"למצער, וככל שהמותב בתיק העיקרי סבור כי יש מקום לשמיעת ראיות או לשמיעה מעמיקה של טענות הצדדים בישיבה נפרדת, רצוי לקיים את הדיון סמוך ככל שניתן לאחר הקביעה כי הנאשם אינו כשיר לעמוד לדין. הדבר נכון גם במקרה בו הנאשם מזוכה ולא כשיר לעמוד לדין, שאז, קובע סעיף 15(ב) לחוק כי 'יצווה בית המשפט שהנאשם יאושפז או יקבל טיפול מרפאתי'. כל זאת, על מנת למנוע מצב בו הנאשם ממשיך לשהות במעצר או באשפוז משך תקופה ממושכת עד להחלטת בית המשפט בתיק העיקרי.

"ודוק: אין חולק כי שופט המעצרים מוסמך לדון בעניינו של נאשם שנמצא בלתי כשיר לעמוד לדין, וכך נעשה על ידי בית משפט קמא במקרה דנן. אך סמכות לחוד ופרקטיקה רצויה לחוד. לדוגמה, לשופט המעצרים סמכות לשלוח נאשם עצור להליך גמילה, אך הדבר לא רצוי מקום בו הדבר נעשה ערב מתן גזר דינו של הנאשם בתיק העיקרי, על מנת שלא להסיג גבולו של ההליך בתיק העיקרי".