יום שישי, 22 פברואר 2019
דף הבית  ñ חם מהאולם  ñ העליון: להקפיד לשמוע את האסירים

העליון: להקפיד לשמוע את האסירים

הדפס
24.1.2018
השופטת וילנר מדגישה את חובת השב"ס לשמוע נימוקיו של אסיר בטרם יוחלט האם לשלול ממנו טובת הנאה
 
שירות בתי הסוהר חייב להקפיד לתת לאסיר את הזכות להביע את עמדתו בטרם תישלל ממנו טובת הנאה – אומרת (23.1.18) שופטת בית המשפט העליון, יעל וילנר.
סעיף 5(א) לפקודת הנציבות "הענקת טובות הנאה ושלילתן" קובע, כי "הגורם המוסמך לשלול את טובת ההנאה, יחליט וירשום החלטתו ונימוקיו לשלילת טובת ההנאה, לאחר שנתן לאסיר אפשרות לומר דברו טרם קבלת ההחלטה". במקרה שהובא לפני השופטת וילנר, נשללו מאסירי ביקורי התייחדות של רעייתו, אך ההחלטה ניתנה בלא שיכול היה לומר את דברו.
השופטת וילנר דחתה את עתירת האסיר, הן משום שלא עמדה בקני המידה לדיון בעליון והן לגופה, אם כי הוסיפה: "לא ניתן להפריז בחשיבות ההקפדה על הנהלים והפרוצדורות הקבועות בפקודות המשיב, על קלה כבחמורה, באשר הן מסדירות את זכויות וחובות האסירים המצויים במצב של פגיעות מיוחדת מעצם מאסרם, וחזקה על באת כוח המשיב שתביא הערה זו לתשומת ליבם של הגורמים הרלוונטיים".